Найближчий випуск

Прийом статей:

до 30 квітня

Публікація на сайті:

31 травняОпубліковано

новий номер

№ 6/2018 від 30.03.2019.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ВИДАННЯ:

Головний редактор:

Бисага Юрій Михайлович – доктор юридичних наук, професор

Заступник головного редактора:

Бєлов Дмитро Миколайович – доктор юридичних наук, професор

Відповідальний секретар:

Рогач Олександр Янович – доктор юридичних наук, професор

Члени редакційної колегії:

Бедь Віктор Васильович – доктор юридичних наук, професор;

Білаш Олександр Володимирович – доктор теології, кандидат юридичних наук, доцент;

Гайніш Едіта – доктор права, доктор філософії у сфері права (Словацька Республіка);

Громовчук Мирослава Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент;

Дрозд Олексій Юрійович – доктор юридичних наук, доцент;

Жежихова Мартина – кандидат юридичних наук (Словацька Республіка);

Лазур Ярослав Володимирович – доктор юридичних наук, професор;

Легеза Юлія Олександрівна – доктор юридичних наук, доцент;

Лемак Василь Васильович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України;

Мраз Станіслав – доктор юридичних наук, професор (Словацька Республіка);

Рогач Іван – кандидат юридичних наук (Словацька Республіка);

Севрюков Олександр Павлович – доктор юридичних наук, професор (Російська Федерація);

Семерак Олександр Созонович – кандидат юридичних наук, професор;

Сідак Микола Васильович – доктор юридичних наук, професор;

Станіш Пьотр – доктор права, професор (Республіка Польща);

Ступник Ярослав Валерійович – кандидат юридичних наук, доцент;

Уканов Казбек – доктор юридичних наук, професор (Республіка Казахстан);

Фазикош Василь Георгійович – кандидат юридичних наук, професор;

Федоренко Владислав Леонідович – доктор юридичних наук, професор;

Шекк Олена Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент (Російська Федерація);

Ярема Василь Іванович – доктор економічних наук, професор.