Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка номера

Зміст

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Гомонай В.В. РЕЦЕПЦІЯ ПРАВА ЯК ФАКТОР ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Ленгер Я.І., Бисага Ю.Ю. НОРМОТВОРЧІСТЬ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВА

Переш І.Є. РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВОСУДДЯ (ДОСВІД ЧЕСЬКО-СЛОВАЦЬКОЇ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ В ПРОЦЕСІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ (1989-1992 рр.)

Попович К.Б. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ СУЧАСНОГО ЗНАЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ

Чижмар К.І. КОНТРОЛЬ ЗА НОТАРІАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ


РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Апшай Ф.В. ВИБОРЧЕ ПРАВО: ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ

Бєлов Д.М. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ТА РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ НОРМ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

Берназюк Я.О. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ПРАВА ВЕТО ЩОДО ПРИЙНЯТИХ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ЗАКОНІВ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ

Бисага Ю.М., Нечипорук А.Ю. МОДИФІКАЦІЯ КОНСТИТУЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Гецко В. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

Карєлова Д.А. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ НЕГАТИВНОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ

Ланкевич А.З. ІНЦИДЕНТНИЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ПРАКТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

Рогач О.Я. ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

Цогла А.І. ПІДҐРУНТЯ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ-КОРПОРАЦІЇ


РОЗДІЛ 3. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Булеца С.Б. НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НЕПОВНОЛІТНІМ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Заборовський В.В. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО АДВОКАТУРУ ТА АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ»: ПОЗИТИВИ ТА НЕГАТИВИ

Кампі О.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ЛЕГІТИМАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Корсак Р.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В ЄС (2005–2006 рр.)

Марек К., Гайніш Е. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ (СУДОВА ПРАКТИКА) ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄС

Калинюк С.С. ПРАВОВІ ЗАСОБИ ВПЛИВУ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ НА ЕКОНОМІКУ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Рошканюк В.М. «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ» ЯК ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ В ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ

Чепис О.І. ОХОРОНЮВАНИЙ ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ: ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА

Чепурнов В.О. ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ЖИТЛОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРИ ВИРІШЕННІ СУДОВИХ СПОРІВ ПОВ‘ЯЗАНИХ З ВИСЕЛЕННЯ З ЖИТЛА: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ


РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Головко О.П. ПРАВО ПІДСУДНОГО НА ЗАХИСТ У МІЖНАРОДНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Калганова О.А. ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Севрюков А.П. СУБЪЕКТ ПРИСВОЕНИЯ И РАСТРАТЫ

Ступник Я.В. ПРО КРИМІНОЛОГІЧНУ СКЛАДОВУ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ

Супрун Т.М. ПРАВОВІ ПРЕЗУМПЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ


РОЗДІЛ 5. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Гайніш Е.Й., Сідак С.В. ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЄС ТА КРАЇН ЄВРОПИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Гербут В.С. ПРАВОВІДНОСИНИ В СФЕРІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Греца С.М. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЧНОГО ВІДШКОДУВАННЯ

Греца Я.В. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ», «ПОДАТКОВА ОПТИМІЗАЦІЯ» ТА «МІНІМІЗАЦІЯ ПОДАТКІВ»: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Різак М.В. ВОЛОДІЛЕЦЬ (РОЗПОРЯДНИК) БАЗИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ

Сідак М.В., Кинів Б.Ю. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВИХ ЗАСАД ІНСТИТУТУ ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ КРЕДИТНИХ ІНСТИТУТІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Фазикош О.В. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ


РОЗДІЛ 6. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО, АГРАРНЕ ПРАВО, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Кондур Е. КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Нечипорук Л.Д. ПРАВОМОЧНОСТІ ВЛАСНИКА ОБ’ЄКТІВ ТВАРИННОГО СВІТУ